Uniwersalny zestaw wskaźników. (Marka CHEMACK: 23 pozycje)

Uniwersalny zestaw wskaźników

 • Eozyna żółtawa G r-r 100ml
 • Erytrozyna B r-r 100ml
 • Fiolet metylowy r-r 100ml
 • Czerwień krezolowa r-r 100ml
 • Błękit tymolowy r-r 100ml
 • Żółcień dwumetylowa r-r 100ml
 • Błękit bromofenolowy r-r 100ml
 • Czerwień Kongo r-r 100ml
 • Oranż metylowy r-r 100ml
 • Zieleń bromokrezolowa r-r 100ml
 • Fluoresceina r-r 100ml
 • Czerwień metylowa r-r 100ml
 • Purpura bromokrezolowa r-r 100ml
 • Lakmus – paski wskaźnikowe 100szt
 • Błękit bromotymolowy r-r 100ml
 • Czerwień fenolowa r-r 100ml
 • Czerwień obojętna r-r 100ml
 • Fenoloftaleina r-r 100ml
 • Tymoloftaleina r-r 100ml
 • Błękit alkaliczny r-r 100ml
 • Żółcień alizarynowa r-r 100ml
 • Indygo karmin r-r 100ml
 • Paski wskaźnikowe uniwersalne 100szt

Zachęcamy również do zapoznania się z gamą dodatkowych odczynników w zakładce „Oferta dodatkowa”, lub występujących w innych zestawach odczynników.

Cennik udostępniany jest na życzenie Klienta. W tym celu prosimy o kontakt.